Podejmowanie działań teatralnych i aktywne uczestnictwo w procesie twórczym, stwarza dzieciom okazję do odkrywania własnych możliwości, do eksperymentowania, doświadczania, fantazjowania, a także w wyjątkowy sposób rozwija dziecięcą wrażliwość i wyobraźnię. Podczas warsztatów zastanowimy się wspólnie jak wykorzystać potencjał teatru do twórczej pracy z małymi dziećmi. Jak przygotowywać warsztaty i spektakle teatralne z udziałem dzieci, aby  jak najlepiej wspierać dziecięcą ciekawość i wyobraźnię, naturalną ekspresję i potrzebę ruchu.
Efektem końcowym naszych ćwiczeń, poszukiwań i rozważań, a także doświadczeń zebranych podczas wszystkich warsztatów realizowanych w ramach programu „LABORATORIUM TEATRU” będzie opracowanie gotowych scenariuszy warsztatów i spektakli zakładających udział dzieci, które każdy z uczestników zrealizuje z grupą swoich małych podopiecznych.
  • Prowadzący: Agnieszka Czekierda
    Agnieszka Czekierda – aktorka, reżyser, dyrektor generalna i artystyczna Teatru Małego Widza w Warszawie, którego jest również założycielką. Prezes Fundacji Teatru Małego Widza. Współzałożycielka Teatru Konsekwentnego w Warszawie. Wiceprezes Stowarzyszenia Teatru Konsekwentnego. Członkini Rady Programowej Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Członkini Kapituły Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje z wieloma międzynarodowymi firmami, dla których realizuje autorskie warsztaty z zakresu wystąpień publicznych i treningi kreatywności.