Warsztat będzie dotyczył muzyki i teatru, dwóch dziedzin, które zawsze występują obok siebie i wzajemnie na siebie oddziałują. Muzyka jest niezwykle inspirującym narzędziem w kreatywnych i teatralnych działaniach. Zanurzymy się w muzyce i pozwolimy swobodnie płynąć naszym odczuciom i wrażeniom, które będzie w nas wywoływała. Potraktujemy ją też jako punkt wyjścia do opowiadania rozmaitych historii, skupimy się na pracy scenicznej, gdzie za pomocą improwizacji i ruchu będziemy snuć nasze opowieści.
  • Prowadzący: Bruno Cappagli

    Aktor, reżyser, dyrektor artystyczny bolońskiego teatru La Baracca -Testoni Ragazzi. Od wielu lat realizuje spektakle teatralne dla najmłodszych dzieci pokazywane i doceniane na całym świecie min. w Austrii, Belgii, Brazylii, Portugalii, Hiszpanii, Wlk. Brytanii, Argentynie, Irlandii. Zaangażowany w wiele międzynarodowych przedsięwzięć min. w projekt AFRICA MEETS EUROPE. W 2014 roku w ramach tego projektu Bruno podróżował ze swoim spektaklem „Mały Słonik” przez Zambię prezentując go setkom dzieci, dla których prawdopodobnie było to pierwsze spotkanie z teatrem w ogóle. Bruno Cappagli jest autorem licznych warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży, ale także dla nauczycieli i artystów, które inspirują, rozwijają teatralną wrażliwość i wyobraźnię.