Ruch i obiekty: dwa obszary do zbadania!
Osobowości dziecka rozwija się za pośrednictwem ciała: każdy obiekt jest postrzegany cieleśnie. Ciało uczestniczy w budowaniu tożsamości dziecka i jego kulturowych korzeni. Bieganie, skakanie, przeskakiwanie, przenoszenie, turlanie i czołganie się, eksperymentowanie z chodzeniem do tyłu,  próba utrzymywania równowagi, oddychanie ...
Wszystkie działania dziecka związane z odkrywaniem świata możliwe są do zobrazowania przy użyciu metafory gestów, ruchów, ekspresji, naśladowania. Za pomocą ciała odbieramy emocje i wrażenia, ale ciało jest również rezerwuarem kreatywności, która uaktywnia się szczególnie wtedy, kiedy napotyka obiekty. Jak dziecko, postrzega i odkrywa świat za pomocą ciała? Właśnie na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi podczas warsztatów.
  • Prowadzący: Daniela Ginevro

    Daniela Ginevro (Belgia-Włochy) jest scenarzystką i reżyserką, pracuje w Theatre de la Guimbarde, w którym wyreżyserowała min. spektakl "ITD", który będzie można zobaczyć na Festiwalu "Take Part in ART".  Jest reżyserką i autorką sztuk teatralnych min. Les Thebaines (2005) i La petite evasion ("Mała ucieczka") (2011). Za "Małą ucieczkę" otrzymała wyróżnienie  CTEJ (Chambre des Theatres pour Enfants et Jeunes -  Izba Teatrów dla Dzieci i Młodzieży), a sztuka została opublikowana  przez wydawnictwo Lansman w 2012 roku. Spektakl został zaprezentowany w Théâtre des Doms podczas  festiwalu w Awinionie w 2013 roku. Jest także nauczycielką wymowy, prowadzi szkolenia i warsztaty.