Zwykle wprawiamy obiekty w ruch w bardzo pragmatyczny sposób: możemy je podnieść, podrzucić, popchnąć, przesunąć, ale kiedy tylko użyjemy wyobraźni okaże się,  że każdy obiekt może poruszać się na wiele sposobów. Warsztaty będą się koncentrowały na dostrzeganiu i wydobywaniu z „rzeczy” wszystkich możliwych ruchów  i dźwięków, tak aby nadać im nowy sens, nowe znaczenie i nowe życie.
  • Prowadzący: Michael Lurse

    Aktor, reżyser, dyrektor artystyczny niemieckiego teatru HELIOS Theater. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci 'hellwach', który odbywa się nie tylko w Hamm, ale także w sześciu innych niemieckich miastach równolegle. Michael Lurse eksploruje obszar teatru inicjacyjnego już od 2005 roku, jako aktor, autor i współtwórca spektakli dla najmłodszej publiczności. Od wielu lat prowadzi warsztaty dla nauczycieli i artystów, które koncentrują się na poszukiwaniu unikalnego języka teatru w zwykłych przedmiotach codziennego użytku.